Opcje binarne kilka informacji

Zastanawiasz się czym są tzw. opcje binarne (albo inaczej: zero-jedynkowe)? Są one po prostu rodzajem inwestycji, w której kupujący, po zainwestowaniu określonej ilości środków, spekuluje kierunek zmiany instrumentu bazowego (czyli np. kursu akcji, towaru, czy waluty) w danym (np. 15 minut) horyzoncie czasowym. Są to opcje binarne typu europejskiego, z rozliczeniem gotówkowym.

Decydując się na kupno opcji CALL zakładamy, iż kurs instrumentu bazowego wzrośnie, tj. będzie wyższy od kursu wykonania opcji w momencie wygaśnięcia opcji. Natomiast kupując opcję PUT zakładamy, że kurs instrumentu bazowego pójdzie w dół, tj. będzie niższy od kursu wykonania opcji. Więc widać, że w inwestowaniu w opcje nie ma żadnej magii ani wiedzy tajemnej, jest to proste jak budowa cepa , można powiedzieć.

W przypadku, w którym kupujący trafnie przewidzi tendencję, otrzymuje on wypłatę (z góry określoną) w wysokości 75-80% zainwestowanych przez niego środków. W odwrotnym przypadku wszystkie zainwestowane środki zostają bezpowrotnie utracone.

Zaletami opcji binarnych są przede wszystkim z góry określony poziom ryzyka, brak dodatkowych prowizji, proste zasady działania oraz niskie kwoty pojedynczych inwestycji.